Přeskočit na obsah ↓

Léčebné metody

Ortodontická léčba:

  1. Snímatelná rovnátka
  2. Pevná (fixní) rovnátka

Léčba foliemi:

  1. Folie - Invisalign

Ortodontická léčba

Léčba snímatelnými rovnátky

snímatelná rovnátka

Léčba snímatelnými rovnátky je vhodná především v období růstu a výměny dočasného chrupu za stálé zuby.


Snímatelnými rovnátky nejdou vyléčit všechny ortodontické vady. Často léčba pokračuje ve stálém chrupu pevnými rovnátky.

Léčba pevnými rovnátky

Léčba pevnými rovnátky je možná až po prořezání stálých zubů.

Zahrnuje dvě fáze léčby:

  1. Fáze rovnání zubů = aktivní léčba, kdy má pacient v ústech pevné rovnátko. Tato fáze trvá průměrně 2 roky.
  2. Fáze stabilizace dosaženého výsledku = retenční fáze, kdy se udržují zuby v žádoucím postavení.

Obě uvedené fáze trvají přibližně stejnou dobu a jsou ve své důležitosti naprosto rovnocenné.


Pevná rovnátka lze rozdělit podle umístění zámků na venkovní či vnitřní a dále též podle jejich výroby a plánování léčby na:Léčba foliemi – Invisalign

eCligner

Tato technika léčby se též nazývá „neviditelná rovnátka“. Princip metody spočívá v tom, že firma Invisalign vyrobí, přesně podle požadavků lékaře, individuální sadu průhledných fólií, které si pacient po 1 týdnu sám mění. Začíná se vždy foliemi měkkými, pak středně tvrdými a nakonec tvrdými.

Folie postupně posunují zuby průměrnou rychlostí 1 milimetr v požadovaném směru, takže rychlost léčby je podobná jako u pevného rovnátka. Obvyklá je sada 30-40 folií na jednu čelist, záleží na typu vady. Nezbytné jsou pravidelné kontroly u ošetřujícího ortodontisty v intervalech jedenkrát za 6–8 týdnů.

Jedná se o unikátní techniku, která však není vhodná pro všechny typy vad. Invisalign je vhodný především u dospělých pacientů s lehkými estetickými anomáliemi, kde se nemusí extrahovat zuby. Vhodnost léčby vždy musí posoudit ortodontista.

Výhody Invisalign:

Nevýhody Invisalign:

Další informace na http://www.invisalign.comJe nutné připomenout, že i během ortodontické léčby  pacient navštěvuje svého stomatologa, který provádí pravidelné preventivní prohlídky chrupu. Ortodontická léčba bude zahájena pouze u pacientů se zdravým chrupem a dokonalou ústní hygienou.

Jak bude probíhat Vaše léčba?
Co můžete očekávat po vstupu do ordinace?

PRVNÍ NÁVŠTĚVA:
vyšetření stavu chrupu, dále ortodontické vyšetření obličeje, funkce a estetiky chrupu. Po zhodnocení všech aspektů Vám bude (případně nebude) doporučena ortodontická léčba. Budete předběžně seznámeni s typem rovnátka vhodného pro Vaši vadu, dobou a podmínkách léčby.
DRUHÁ NÁVŠTĚVA:
zhotovení povinné ortodontické dokumentace (otisky zubů, RTG snímky obličeje a chrupu, fotografie zubů i obličeje).
TŘETÍ NÁVŠTĚVA:
konzultace možných léčebných metod, časové náročnosti, detailního postupu při léčbě a stanovení cenového rozpočtu zvolené léčby. U některých typů vad je nezbytné pro dosažení dokonalého a stabilního výsledku vytáhnout dva až čtyři stálé zuby. Po podepsání léčebného plánu se stane směrodatným pro celou dobu léčby.
DÁLE BUDE NÁSLEDOVAT:
nasazení pevného rovnátka do úst nebo odevzdání snímacího rovnátka.

Léčba pokračuje pravidelnými kontrolami – u pevného rovnátka 1x za 4-6 týdnů, u snímacího rovnátka 1x za 6-8 týdnů.